Secretariaat en correspondentieadres: Bruno Verhavert
Zandstraat 117 - 2980 ZOERSEL
tel.  03/ 2980 854
E-post:
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be
Heemkundige Kring Zoersel vzw
 
Bedevaartsvaantje
Zoersel Sint Antonius Halle
6.Heiligenbeelden
- H.Elisabeth van Hongarije, eerste helft 16e eeuw in gepolychromeerd hout, hoogte 97 cm en gerestaureerd in 1980
- O.L.Vrouw met kind, eerste helft 17e eeuw.Later omgevormd tot gekleed beeld, hoogte 98 cm.
- H.Barbara: 17-18e eeuw, witgeschilderd terracotta 150 cm hoog
- H. Johannes de Doper: 17-18e eeuw, witgeschilderd terracotta, 124 cm hoog
- H.Paulus apostel: 17-18e eeuw, witgeschilderd terracotta,145 cm hoog
- H.Petrus apostel: 17-18e eeuw, witgeschilderd terracotta, 145 cm hoog
- O.L.Vrouw van Smarten: eerste helft 18e eeuw, witgeschilderd terracotta, 150 cm hoog

7.Graven

In de kerkvloer liggen in de linkse inkom en in de twee zijbeuken, zoals aangegeven op het grondplan, 31 graven. Zij dateren meestal uit de 17e en 18e eeuw.
We vinden het graf terug van onder andere pastoor Waltheri en van Gilis van Dijck, hoofdman van het schuttersgilde.

8.Doopvont
De doopkapel werd bijgebouwd in 1908. De doopvont uit blauwe steen dateert uit de 15e eeuw.
Het koperen deksel werd er in de 19e eeuw opgeplaatst.
Zoersel