Secretariaat en correspondentieadres: Bruno Verhavert
Zandstraat 117 - 2980 ZOERSEL
tel.  03/ 2980 854
E-post:
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be
Heemkundige Kring Zoersel vzw
ZOERSEL IN OUDE EN NIEUWE FOTO’S

Klik op de
rode links om de afzonderlijke rijk gedocumenteerde fotogalerijen te bezoeken!

Zoersel is in de twintigste eeuw van Middeleeuws Kempisch heidedorpje met kleine landbouwnederzettingen uitgegroeid naar en Antwerpse randgemeente met 21.000 inwoners.
Deze inwijking voltrok zich voornamelijk na 1960 als gevolg van de ontwikkeling van de individuele mobiliteit en de stadsontvolking met de ontwikkeling van de tuin- en villawijken in de randgemeenten van Antwerpen (onder het motto “terug naar de natuur”). De aanleg van de E34 autostrade was hiervoor de grote ontsluitingsweg. Zoersel werd dan ook in grote mate en slaapgemeente van Antwerpen. Dit had voor gevolg dat en groot deel van de inwoners geen binding had met “het Zoersel zoals het vroeger was”. Na enkele generaties zien we vandaag dat autochtonen (echte Zoerselaars) en allochtonen (inwijkelingen) zich beter met elkaar beginnen te vinden.

We ontdekken binnen de fusiegemeenten (1977) Zoersel, Halle en Sint Antonius en bijzonder rijk onroerend erfgoed. Het ontwikkelde zich als en symbiose tussen het landelijke gebeuren van het oude Kempisch boerendorp en de heersende arristocratie van Heren en grondbezitters.
Vele Zoerselse boerderijen zijn dan ook typerend, landschapsbepalend en dienen voor het nageslacht bewaard te blijven. U zal ontdekken dat er ook veel onder de druk van en niet de stuiten bouwwoede en geldelijk gewin verdwijnt of verdwenen is.

In het oude Zoersel is het bewaarde monumentaal patrimonium voornamelijk het resultaat van het verblijf van de Paters Bernardijnen (Abdij van Hemiksem/Bornem) in onze contreien. In Halle staan de Heren van Halle hier borg voor.
Blijvende getuigen zijn vandaag: Het Zoerselhof, de Voorste Hoeve, de Pastorij van oud Zoersel, en het Molenhuis. In het Landtboeck van Sint Bernards bewaard in het archief van de paters te Bornem staat dit beschreven.

Zoals vele Kempische dorpen kende Zoersel en rijk verenigingsleven met stoeten en processies.

Bij het vergelijken van oude dorpszichten met de huidige toestand zien we pas hoeveel veranderd is op zeer korte tijd. Toch bleven de kerken met hun interieur en kerkschatten in onze drie dorpen als bakens overeind. Er is ook patrimonium verloren gegaan, zoals bijvoorbeeld het gemeentehuis van Oud Zoersel met zijn stemmig dorpsplein.

In de deelgemeente Sint Antonius heeft het gemeentebestuur de gebouwen van COVABE met het Bethaniënhuis voor de toekomst gered en beschermd door ze om te bouwen naar en modern gemeentehuis.

Natuurlijk mogen we binnen deze context het boshuisje en het bezoekerscentrum Zoerselbos niet vergeten.

Een dorp leeft uiteraard slechts met en door zijn bewoners. Onder de rubriek Zoerselse Koppen laten we markante figuren onder hen de revue passeren.

Ook aan ons funerair erfgoed schenken we voldoende aandacht. Belangrijke graven en ereparken, waar de Zoerselse oud-strijders begraven liggen, dienen voor de toekomst bewaard te blijven.

Sinds 1977 spant De Heemkundige kring Zoersel vzw zich constant in om dit waardevolle patrimonium onder de aandacht te brengen en te bewaren. Gelukkig is er vandaag ook zeer veel op schitterde wijze gered voor de toekomst. Bezoek daarom het Heemhuisje en zijn museum “De Groot Zoerselse Geschiedenis”.

Het is onze bedoeling om deze fotogalerijen systematisch op te frissen en uit te breiden.
Bezoek daarom regelmatig bovenstaande rode links.

Veel kijkgenot.
BEELDBANK  reeds aanwezige fotogalerijen: