Secretariaat en correspondentieadres: Bruno Verhavert
Zandstraat 117 - 2980 ZOERSEL
tel.  03/ 2980 854
E-post:
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be
Heemkundige Kring Zoersel vzw
 
HET KERK INTERIEUR

1.Het hoofdaltaar
Bij de verbouwingswerken in het begin van de 20ste eeuw werd en volledig nieuw hoofdaltaar geplaatst. Oorspronkelijk stond hier een barokaltaar vergelijkbaar met de zijbeuken.
Het is en Neogotisch altaar van Jan Gerrits van 1906. Achter het altaar bevindt zich de retabel met het levensverhaal van de Heilige Elisabeth waarin legende en werkelijkheid door elkaar vloeien.
Links de legende met de rozen in haar schoot en Elisabeth deelt aalmoezen uit.
Rechts een voorstelling waarbij Ludwig, haar echtgenoot in 1227 tijdens de vijfde kruistocht sterft waarbij zij verdreven wordt uit het kasteel en zieke Elisabeth die het kleed aanneemt van de derde Orde van Sint Franciscus.2.Zijaltaar links
Het barokaltaar is gewijd aan Onze Lieve Vrouw. Het beeld is in wit geschilderd terracotta en stelt O.L.Vrouw met Kind voor op en maancirkel welk een slang vertrapt. Het schilderij achter het beeld stelt de boodschap van de engel Gebriel aan Maria voor.

3.Zijaltaar rechts
Dit barokaltaar is toegewijd aan de Heilige Blasius. Het beeld is in witgeschilderd terracotta(H.Blasius met wolkam). Het schilderij achter het beeld is van 1768 en stelt de marteldood van Sint Sebastiaan voor.Zoersel Sint Antonius Halle
Beeldengroep H.Blasius zijaltaar rechts
Zoersel