Secretariaat en correspondentieadres: Bruno Verhavert
Zandstraat 117 - 2980 ZOERSEL
tel.  03/ 2980 854
E-post:
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be
Heemkundige Kring Zoersel vzw
Kerk St Antonius 1903

KERK VAN SINT-ANTONIUS

Oorspronkelijk
hoorde Sint-Antonius op kerkelijk vlak bij de parochie Sint-Michiel van Brecht. Maar al in 1492 - misschien zelfs vroeger - stond er een kapel in Sint-Antonius, toegewijd aan de gelijknamige heilige. Vier eeuwen lang moesten alle doopsels, huwelijken en begrafenissen  in Brecht plaatsvinden. Pas in 1842 werd Sint-Antonius een volledig zelfstandige parochie.

Enkele jaren later, van 1850 tot 1854, werd een grotere Sint-Antoniuskerk gebouwd in neogotische stijl.

De kerk werd te klein, dus werd in 1905 gestart met verbouwingen. Ook daarna veranderde het kerkgebouw nog verscheidene keren. Bij  de aanvang van de Eerste Wereldoorlog in 1914 vernietigde het Belgische leger uit strategische overwegingen het kerktorentje. De huidige toren dateert van 1924. In 1948 werd het hekken voor de kerk verwijderd en aan de pastorij geplaatst. Ook het oude kerkhof moest verdwijnen. In 1979/80 werd de kerk nogmaals grondig verbouwd en gerestaureerd.
Zoersel Halle Sint Antonius
Sint Antonius
Sint Antonius