Secretariaat en correspondentieadres: Bruno Verhavert
Zandstraat 117 - 2980 ZOERSEL
tel.  03/ 2980 854
E-post:
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be
Heemkundige Kring Zoersel vzw
In 1912 kreeg Halle een volledig nieuwe Sint-Martinuskerk: het volledige schip werd afgebroken en heropgebouwd. De toren van de oude kerk daarentegen bleef bewaard en werd een jaar later geklasseerd.

Nadien werden nog weinig verbouwingen uitgevoerd. Het Belgisch leger dynamiteerde de spits van de kerktoren bij de aanvang van de Eerste Wereldoorlog in 1914. Maar de toren werd in 1925 in zijn oude glorie hersteld.
Zoersel Halle Sint Antonius

DE KERK VAN HALLE

Oorspronkelijk
had de abdij van Eename het benoemingsrecht in de Sint-Martinusparochie van Halle. Maar in 1318 kocht de Sint-Michielsabdij van Antwerpen de goederen van de abdij van Eename. In dezelfde periode werd in Halle een bescheiden bidplaats opgetrokken. Rond de jaren 1500 werd er een grotere kapel tegenaan gebouwd. Pas in 1730 werd de scheidingsmuur weggebroken. In 1846 werden twee zijbeuken aangebouwd.

Kerk St. Martinus
Halle